Raadsvergadering februari 2017

winkelsluitingmaandag 20 februari 2017 21:15

Op 16 februari 2017 was het belangrijkste onderwerp, de verruiming van de winkel tijden op zondag. Ruim een half jaar geleden heeft de meerderheid in de raad een motie aangenomen om hier onderzoek naar te doen. Uiteraard waren wij hier tegen, maar de meerderheid beslist en het college heeft de motie overgenomen en heeft onderzoek gedaan. Uit het rapport blijkt dat er geen duidelijk draagvlak is bij zowel ondernemers, ondernemersverenigingen, inwoners en andere instellingen die bevraagd zijn. Ook 7 van de 10 kerken hebben gereageerd en waren allemaal negatief over de verruiming.

Desondanks heeft het college gemeend om de Raad toch een positief voorstel voor te leggen, hopende op een meerderheid in de Raad. Kon ook niet anders omdat de VVD de motie had ingediend en de wethouder eveneens uit die fractie komt. Om een lang verhaal kort te maken, een meerderheid van de Raad stemde in met het voorstel. Buiten onze principiële bezwaren hadden wij nog een aantal andere zaken aangevoerd waar door de meerderheid van de Raad niet of nauwelijks op werd gereageerd. Zoals door mij al aangekondigd was de opstelling van de Raad en het college zo teleurstellend, dat ik tijdens de vergadering heb aangegeven mij te gaan beraden over mijn rol.

Na overleg met mijn fractiegenoot Jan Oskam is vrijdag besloten dat wij alle nevenfuncties zouden neerleggen en dat wij ons dit jaar alleen maar bezig zullen houden met commissie en Raadswerk. Ik heb alle fractievoorzitters en de Gemeente over ons besluit geïnformeerd alsmede de pers. Zij hadden ook al geschreven dat de CU zich aan het beraden is. Was een moeilijk besluit maar gezien de vele positieve reacties, een moedig besluit.

Voor mij persoonlijk kan ik zeggen: tot op heden slaap ik rustig en krijg van God de kracht en de rust die nodig is na zo'n hectische vergadering. Inmiddels is de brief ook bij het college terechtgekomen en misschien komt er nog een vervolg maar ons standpunt zal dit jaar niet meer wijzigen. Ons bezwaar en de brief zijn openbaar en staan op de CU site.

Alles overziend is het jaar 2017 begonnen, maar dat het voor onze fractie zo'n impact zou hebben hadden wij niet verwacht. Wij danken onze Hemelse Vader voor zijn nabijheid bij deze moeilijke periode die achter ons ligt en misschien nog komen gaat. Gelukkig weten we dat we al onze zorgen bij Hem kunnen neerleggen.

Bert Schreuders
Fractievoorzitter

« Terug