Raadsvergadering mei 2017

football-1276327_1280zaterdag 13 mei 2017 22:45

De raadsvergadering van 11 mei 2017 was een korte vergadering. Of dit aan het voetbal lag weet ik niet, maar de discussie stukken werden allemaal vlot behandeld en geaccordeerd.

Het project oneigenlijk gebruik van gemeentegrond gaf in de commissie nogal wat stof tot discussie maar in de raad beperkte dit tot het door onze fractie ingediende amendement. Mijn fractiegenoot Jan Oskam had dit amendement van te voren met de wethouder afgestemd en deze nam het dan ook direct over. De partijen die nog vraagtekens zetten bij dit amendement werden zo over de streep getrokken en het amendement werd unaniem aangenomen. Een klein succesje dus voor onze fractie.

Daarnaast is besloten om gelden vrij te maken voor de kern Moerdijk en de ontwikkeling van het centrum van deze kern. Onze fractie had in het begin bezwaren tegen de "tijdelijke" financiering, de gelden worden gehaald uit een andere voorziening, maar na toezegging van de voorzitter dat deze gelden te zijner tijd weer terugvloeien, ging ook wij akkoord.

Het 3e onderwerp die avond was de investering voor een aanlegsteiger in Willemstad. De vorig jaar ingezette waterbus is een groot succes waar bezoekers goed gebruik van kunnen maken. Het geeft een verbinding naar onder meer de Tiengemeten. Voor onze fractie was dit nog geen volmondig ja omdat het een commerciële partij betreft die geen bijdrage levert in financiële zin.

Na een korte discussie zijn wij toch meegegaan en is het voorstel unaniem aangenomen.

« Terug