Raadsvergadering maart 2017

terrasvrijdag 31 maart 2017 22:54

De raadsvergadering van 30 maart 2017 bevatte een veelvoud aan zogenaamde hamerstukken.

Het belangrijkste onderwerp was het terrassen beleid in de kern Willemstad. Hierover is veel te doen en niet alleen bij Raads-en burgerleden maar ook bij de inwoners van die kern. Uiteindelijk heeft het college besluiten het gevraagde terras vooralsnog niet toe te staan maar te gaan werken aan een nieuw beleid.

Onze fractie was wel voorstander van dit terras, mede gezien het feit dat er nog steeds geen nieuw bestemmingsplan is voor die kern terwijl het oude al enkele jaren was verlopen. De overige stukken werden nagenoeg allemaal geaccordeerd.

« Terug